Vad menas med pansexuell? Begreppet pansexualitet förklarat


svart kvinna med pansexualits flagga

Det är inte alltid lätt att hålla koll på och särskilja alla olika begrepp inom hbtqi+ världen. Och med jämna mellanrum dyker det upp både nya bokstäver i förkortningen och nya ord att lära sig. För den som inte är så insatt kan orden och begreppen kännas främmande, ovana och konstiga.

Och inför det vi inte är bekanta med reagerar vi ofta med skepsis, rädsla, fördomar och kanske till och med vrede och fördömande. Att lära sig mer inom olika områden, till exempel vad olika begrepp inom hbtqi betyder och står för är därför ett viktigt steg i att minska barriärerna och öka förståelsen mellan människor.

Men att lära sig mer om olika begrepp fyller även ett annat syfte. Det ger människor redskap för att bättre kunna uttrycka sig och beskriva sig själva. Tidigare, äldre, begrepp som man använt har kanske inte helt passat men man har anammat dem i brist på bättre alternativ. När sedan någon myntar ett nytt uttryck som “passar bättre” så börjar man använda det istället.

Det är helt enkelt så språk fungerar. Man använder bästa möjliga alternativ för att beskriva något. Men när man hittar eller skapar ett ord som passar bättre så går man över till det istället.

Pansexuell är ett sådant ord som myntats relativt nyligen för att beskriva människors sexualitet.

Vad betyder pansexuell?

För att svara på den frågan kan vi börja med att bryta ner ordet i dess beståndsdelar.

  • Pan är ett grekiskt prefix som betyder allomfattande eller hel. Det indikerar något som innesluter allt. Vi känner till exempel igen det i ord som panteism, pandemi eller paneuropeisk.
  • Att någon är pansexuell innebär alltså att personen kan känna sexuell attraktion till alla kön.
  • Vi kan jämföra det med de lite vanligare begreppen heterosexuell och homosexuell.
  • Prefixet hetero betyder olik eller annan. En heterosexuell person är någon som attraheras av personer som inte har samma kön som de själva.
  • Prefixet homo betyder samma eller lika. En homosexuell person är alltså någon som attraheras av personer av samma kön som de själva.
  • Att använda ordet pansexuell är helt enkelt ett sätt att säga att man attraheras av människor oavsett vilket kön de tillhör.

Har pansexualitet en egen Pride-flagga?

Ja. Flaggan som representerar pansexualitet består av tre horisontella färglinjer med färgerna:

  • Rosa
  • Gul
  • Ljusblå
Flagga för pansexualitet

Är pansexualitet en sexuell läggning eller en könsidentitet?

Ibland kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan en sexuell läggning och en könsidentitet. Men det är viktigt att förstå och hålla isär de två eftersom de rör sig på två helt olika skalor. Du kan till exempel vara en heterosexuell transperson. Eller en homosexuell cis-person. Eller en pansexuell personer som identifierar sig som ickebinär. Kombinationerna av sexuell läggning och könsidentitet är otaliga.

Så vad är skillnaden? Könsidentitet handlar om vilket kön du känner att du själv har. Du kanske känner dig som man, eller kvinna eller inget av det.

Sexuell läggning däremot handlar om vem/vilka du attraheras sexuellt av. Det kan vara personer av samma kön som du, eller personer av något annat kön, eller så spelar könet ingen roll alls. Den senare gruppen är de som kan beskrivas som pansexuella.

Vad är skillnaden mellan pansexuell och bisexuell?

Återigen får vi gå till de gamla grekerna för att få svar, för återigen handlar det om ett prefix. I det här fallet prefixet bi som betyder två. Vi känner igen det från ord som engelskans “bilingual” som på svenska översätts med tvåspråkig.

En bisexuell person är därmed en person som attraheras sexuellt av personer av två olika kön. Traditionellt tänker man att en bisexuell person är någon som känner attraktion både till män och kvinnor.

Många ser dock detta som ett något förlegat eller för smalt begrepp. Om man ser könsidentitet som ett spektrum, snarare än två motsatta punkter, så ser man att det finns plats för många fler könsidentiteter är just man och kvinna.

För att benämna att man attraheras till personer av alla kön och att man ser könsidentitet som en skala väljer många att kalla sig pansexuella istället för bisexuella. Pansexuell är ett mer inkluderande begrepp.

The International Encyclopedia of Human Sexuality från 2015 betonar just denna skillnad mellan begreppen bisexuell och pansexuell där pansexuell är ett medvetet avståndstagande från ett strikt binärt sätt att se på sexualitet och könsidentitet. Man tar avstånd från antingen-eller-tänket när det handlar om sexualitet och könsidentitet och ser istället att en person kan befinna sig var som helst på skalan.

Hur många pansexuella finns det?

Det är en mycket svår, för att inte säga omöjlig, fråga att svara på just för att begreppen pansexuell i sig självt är väldigt brett. Det är också relativt nytt så inte mycket forskning har gjorts kring pansexualitet.

I grova drag brukar man säga att någonstans mellan 2% och 6% av en befolkning identifierar sig som tillhörande hbtqi+ på ett eller annat sätt. Det är omöjligt att bestämma en exakt siffra då kategorierna är svåra att mäta och då det många gånger är förknippat med fara att öppet erkänna att man har en sexualitet eller könsidentitet som faller utanför normen.

Dessa 2-6% innefattar alltså alla som på ett eller annat sätt identifierar sig inom hbtqi+. Hur många av dessa som i sin tur är just pansexuella har inte kunnat fastställas. Men troligen kommer mer forskning på området framöver.

I vissa fall kan man dock ana en ökning i antalet personer som identifierar sig som pansexuella. En orsak till detta är att allt fler får upp ögonen för begreppet och inser att det beskriver dem bättre än tidigare ord de använt om sig själva.

Studier visar också att det främst är yngre människor som anammar det mer moderna begreppet pansexuell jämfört med äldre begrepp.

Pansexualitet och identitet.

I många sammanhang kan diskussionen kring hbtqi+ personer bli både infekterad och hetsig. Människor och deras liv raderas ner till att bestå enbart av deras sexualitet eller sin könsidentitet. Det är inte ett rättvist behandlade eftersom heterosexuella och cispersoner sällan diskuteras på samma ensidiga sätt.

I slutet av denna artikel vill vi därför lyfta det viktiga i att se pansexualitet och pansexuella personer som just personer. Pansexualitet är inte i första hand ett abstrakt begrepp. Det är människor som alla andra. Människor som, precis som alla andra, har en identitet som består av mycket mer än bara deras sexualitet. Människor som består av en mångfald av olika egenskaper.


Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg