Vad innebär det att vara asexuell? Allt om begreppet asexualitet


Asexuell är ett ganska nytt begrepp och eftersom det inte är så känt kan det vara svårt att förstå vad det egentligen innebär. Kortfattat är en person som är asexuell någon som inte känner sexuell attraktion till andra personer och ofta innebär det också att personen inte vill ha sex.

Asexualitet-flagga och prideflagga mot himlen i bakgrunden
Flaggan med svart, grå, vit och lila representerar asexualitet.

Vad betyder asexuell?

Att vara asexuell innebär att inte känna sexuell attraktion till andra personer. Det går att se det antingen som en egen sexuell läggning eller som något man kan vara i kombination med en annan sexuell läggning. Det går också att tänka på det som avsaknaden av en sexuell läggning.

Att tolka asexualitet som en sexuell läggning har inte gjorts förrän på 1990-talet, så det är relativt nytt. Först det senaste årtiondet har begreppet blivit mer allmänt spritt.

Asexualitet kan förkortas som ace, vilket också fungerar som ett paraplybegrepp för allt som finns inom det asexuella spektrumet. Det finns många olika slags asexuella variationer.

Att vara asexuell handlar inte om att under en period ha sämre sexlust, det handlar inte heller om att ha blivit avvisad sexuellt och reagera med att inte vilja försöka närma sig någon sexuellt. Det finns asexuella som i perioder känner attraktion för andra, men för de allra flesta är asexualiteten en läggning man har med sig hela livet.

Det är inget personen själv väljer, även om det kan finnas olika val i hur man definierar sig själv och hur man väljer att leva.

Du kanske även vill läsa vår artikel om hur det är att vara polyamorös!

Vilken sexuell läggning har en asexuell person?

Det finns olika sätt att se på asexualitet. Vissa anser att det är en sexuell läggning eller avsaknaden av en sexuell läggning, andra menar att man kan vara asexuell och samtidigt ha en annan sexuell läggning. Då går det att vara asexuell oavsett vilken sexuell läggning du har.

Sexuell läggning handlar inte bara om sexuell attraktion, utan även om annat, till exempel vem man vill leva tillsammans med i en romantisk relation.

Den som inte känner någon romantisk attraktion och inte blir kär i andra kallas egentligen inte för asexuella, utan aromantiska. Det går att vara både aromantisk och asexuell samtidigt, men det är inte nödvändigt att det hänger ihop.

Det är väldigt individuellt hur asexuella personer vill definiera sig och hur de upplever sin läggning. Vissa anser till exempel att de är asexuella och samtidigt hetero-, homo-, bi-, eller pansexuella, medan andra upplever det som att asexualiteten är deras sexuella läggning.

Kan en asexuell person ha sex?

Absolut. Det finns asexuella som har sexlust utan att känna attraktion, och andra som inte har sexlust men ändå väljer att ha sex. Hur en person väljer att agera är upp till hen själv. Det behöver inte vara fel att ha sex utan att känna sexlust, men för de flesta asexuella känns det mest naturligt att välja bort att ha sex eftersom de inte känner någon attraktion eller lust.

Att ändå ha sex som asexuell kan handla om olika saker. Det kan vara något man gör för att man lever i en romantisk relation där den andra personen vill ha sex, så att man gör det för partnerns skull. Det är något som känns helt okej för vissa personer, medan det känns otänkbart för andra. Det går också att ha sex till exempel för att man vill ha barn.

Att välja att leva i celibat är inte samma sak som att vara asexuell. Celibat är att avstå från sex som ett medvetet val till exempel på grund av religion. Det är inte en läggning man föds med.

Kan en asexuell person ha romantiska relationer?

Precis som andra människor behöver asexuella personer känslomässig närhet. Det finns asexuella personer som blir förälskade och som vill leva i en romantisk relation. Hur mycket fysisk närhet som känns okej för någon som är asexuell skiljer sig åt från person till person.

För vissa känns det okej att ha sex utan att det finns en attraktion, medan andra upplever de flesta former av fysisk närhet som jobbig eller obehaglig.

Förutom att det går att vara sexuellt attraherad av någon kan man vara bland annat emotionellt, estetiskt eller romantiskt attraherad. Även asexuella kan vilja leva i ett förhållande med den känslomässiga närhet det innebär och de kan vilja dela vardagen med en annan person.

För de asexuella som inte dras till romantiska relationer eller vill leva tillsammans med någon kan det gå att få känslomässig närhet genom vänskapsrelationer eller andra nära relationer.

Det asexuella spektrumet

Eftersom asexualitet kan ta sig många olika uttryck räknas det ofta som ett spektrum. Ace-spektrumet (kallas även ass-spektrum ibland på svenska) innefattar alla olika sätt att identifiera sig som finns inom det asexuella området.

Det kan vara till exempel:

  • Demisexuell – någon som bara upplever sexuell attraktion när det finns starka känslomässiga band till personen (men att det finns starka känslomässiga band är ingen garanti för att attraktion uppstår)
  • Greysexuell – en person som bara kan uppleva sexuell attraktion under speciella omständigheter eller bara sällan, eller någon som det varierar för, där hen har perioder med sexuell attraktion och perioder utan.
  • Lithsexuell – där någons sexuella attraktion bleknar när det visar sig att den är ömsesidig.
  • Cupiosexuell – ett begrepp som används för personer som vill ha en sexuell relation av olika skäl, även om de inte upplever sexuell attraktion.

Det finns även fler olika identiteter som ryms inom ace-spektrumet. För varje ace-identitet kan det sen finnas individuella skillnader. För att ta ett exempel går det både att vara cupiosexuell och aromantisk och cupiosexuell med en vilja att leva i en romantisk relation.

Det finns också något som kallas aceflux som innebär att asexualiteten är föränderlig. Då kan du antingen röra dig mellan olika asexuella orienteringar eller skifta mellan att vara asexuell, känna lite attraktion och att ofta bli attraherad.

Som aceflux går det att ha perioder av livet när du är helt asexuell och andra när du inte upplever dig som asexuell alls. Det vanligaste som asexuell är att det är något en person är hela livet, och de flesta asexuella säger att de vetat ända sen de var unga att de är asexuella.

Hur många är asexuella?

Att vara asexuell är något som både uppmärksammats och accepterats mer och mer de senaste åren, så det är svårt att veta säkert hur många som är asexuella eller tillhör det asexuella spektrumet. Idag tror man att ungefär 1% av befolkningen är asexuella.

Det är fler kvinnor än män som ser på sig som asexuella. En möjlig förklaring till det är att det finns starka normer kring mäns sexualitet, till exempel att de alltid ska vilja ha sex. När asexualitet blivit ännu mer accepterat och allmänt känt än det är nu kan det hända att fler inser att de är asexuella och börjar definiera sig som det, och att det då blir mer än 1% som skulle ange att de är asexuella i undersökningar.

Eftersom det är något som formas av personers egna upplevelser av sig själva är det svårt att hitta en helt säker siffra.

Att man anger 1% som hur många man tror är asexuella kommer från Natsal-1,  en studie som gjordes på 1990-talet i Storbritannien, där nästan 19 000 personer var med. Då svarade ungefär 1% av de tillfrågade att de aldrig känt sexuell attraktion till någon annan.

Det handlade då alltså inte om att definiera sig som asexuell, utan ifall de känt attraktion. Alla riktningar i det asexuella spektrumet rymdes inte heller i frågan, eftersom det är möjligt att vara sexuell och någon gång ha känt sexuell attraktion.

Att slå fast hur många som är asexuella kan försvåras av hur studier utformas. Ett exempel går att se i en enkät från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Där har frågan ”Hur definierar du din sexuella identitet?” ställts och det har gått att välja mellan sju olika alternativ där bland annat heterosexuell, homosexuell, bisexuell och asexuell ingår.

Den som till exempel definierar sig som både heterosexuell och asexuell kan då ha valt bort alternativet asexuell. Med mer kunskap om vad asexualitet är och om asexuellas liv kan det med tiden bli lättare att hitta siffror som på ett säkrare sätt skildrar verkligheten.

Hur vet du om du är asexuell?

Ofta pratar man om asexualitet som ett spektrum, eftersom det kan se ut på så många olika sätt. Är du asexuell betyder det att du inte känner sexuell attraktion eller att du inte har sexlust.

Det som avgör om du är asexuell eller inte är hur du upplever det. Känner du det som att de beskrivningar av asexualitet som finns passar på dig, så att du befinner dig någonstans inom det asexuella spektrumet?

Då är du asexuell – eller hur du själv tycker att det blir bäst att definiera dig. Känner du dig förvirrad och tycker att det är svårt att komma fram till hur du fungerar och hur du ska tänka om din asexualitet och alla olika varianter som finns? Då kan det vara till hjälp att leta upp asexuella grupper där du kan resonera med andra som har erfarenhet av en liknande process.

Det är möjligt att ha nedsatt eller obefintlig sexlust av andra orsaker än en asexuell läggning. Det kan vara till exempel som en biverkning av mediciner, eller som en följd av en sjukdom. Har du tidigare haft sexlust och känt attraktion och känner dig orolig för att det är något du inte längre upplever kan du vända dig till en läkare, eller annan medicinsk personal med utbildning inom sexologi för att få hjälp att undersöka vad problemet är.


Här kan du läsa andra artiklar om sexualitet!

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg