Vad gör en sexolog och hur blir man det? Allt om sexologi: utbildning och yrke


Du har säkert hört talas om sexologer och att vissa har det som yrke. Men vad gör egentligen en sexolog och hur blir man det? Det här är vår stora guide till sexologi – allt du velat veta om utbildningen och yrket!

Terapi mellan patient och utbildad sexolog

Vad är en sexolog?

En sexolog är en professionellt utbildad person med stora kunskaper kring mänsklig sexualitet. En utbildad sexolog kan vara verksam inom flera olika områden till exempel:

 • Arbeta på ungdomsmottagning.
 • Arbeta inom sjukvården.
 • Jobba med allmän sexualupplysning.

Du kanske även vill läsa om hur många procent av kvinnor som tittar på porr!


Är sexolog ett riktigt yrke?

Ja, men du blir inte sexolog som ett fristående yrke utan är vanligtvis utbildad till något annat i grund och botten. Du kan till exempel vara utbildad inom sjukvård som sköterska eller läkare och sedan utbilda dig till sexolog för att arbeta med sexualfrågor i din yrkesroll.

Det finns psykologer, socionomer med flera arbetsgrupper som läser till sexolog för att ansvara för rådgivning och kunna bemöta patienter inom frågor som rör till exempel deras sexualitet.

Titeln sexolog är inte heller en skyddad titel, vilket gör titeln lite luddig. Många som är utbildade sexologer har inte det i sin arbetstitel utan är istället socionomer, läkare eller psykologer.

Internationellt finns det vanligtvis inte någon certifiering och yrket sexolog innehar inte heller någon skyddad titel där. I USA finns dock The American College of Sexologists, där det går att utbilda sig och genom utbildning i samband med yrkeslivserfarenhet, går att bli certifierad sexolog.

Hur utbildar man sig till sexolog?

I Sverige finns ett lärosäte som erbjuder masterprogram i sexologi, vilket är Malmö Universitet. Där kan du läsa ett program på 120 högskolepoäng på avancerad nivå för att ta en masterexamen i sexologi. Det är ett tvärvetenskapligt program, det vill säga det innefattar både naturvetenskapliga delar som biologi och medicin, samt humaniora och samhällsvetenskap.

Utbildningen leder dels till kvalifikationer inom sexologi för den som arbetar med behandling av människor i någon form. Utöver det är utbildningen forskningsförberedande och är tänkt att utbilda nya potentiella forskare inom olika områden kring sexologi. I sexologiutbildningen ingår följande kurser:

 • Sexologi – Kunskapsområde och profession
 • Sexologi – Kropp, psyke och sexualitet
 • Sexuella problem, dysfunktioner och diagnoser (Klinisk sexologi I)
 • Sexologi: Sexuella livsstilar, riktningar och variationer
 • Sexologi: Sexualupplysning, prevention och rådgivning (klinisk sexologi II)
 • Sexologi: Sexualitet och funktionshinder
 • Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet
 • Sexologi: Sexualitet i ord och bild
 • Sexologi: Sexuell hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Sexologi: Examensarbete
 • Sexologi: Politik, kultur och sexuallagstiftning
 • Sexologi: Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III)
 • Sexologi: Examensarbete för masterexamen

Kraven för behörighet till utbildningen är:

 • Svenska B
 • Engelska A
 • Examen från utbildningsprogram på minst 180 högskolepoäng, inom det människobehandlande området.

Är det svårt att bli sexolog?

Utbildningen för att bli sexolog är på avancerad nivå. Det innebär att den är jämförbar i svårighetsgrad med andra masterutbildningar på universitetet.

Värt att känna till är att nuvarande utbildningar inom sexologi är på halvfart vilket gör att det kommer att ta som minst 6 år för att ta din sexologiexamen.

För att vara behörig till utbildningen inom sexologi på Malmö Universitet, behöver du dessutom redan ha en examen från högskolan och vara utbildad till exempelvis:

 • Barnmorska
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Lärare
 • Psykolog

För att sammanfatta frågan om det är svårt att bli sexolog: Det är inte svårare än någon annan universitetsutbildning på avancerad nivå, men däremot tar det ganska lång tid att bli färdigutbildad sexolog.

Vad jobbar man med som sexolog?

En utbildad sexolog kan arbeta med frågor som rör sexualitet inom många områden. Det kan handla om sexrådgivning eller allmän upplysning till exempel på ungdomsmottagningar.

En sexolog kan även ha vårdutbildning och arbeta inom sjukvården för att stötta, lyssna på och ge råd till personer som behöver stöd kring den egna könsidentiteten.

Om en person behöver genomgå en utredning kring könsdysfori och eventuellt vill genomgå en operation så brukar en sexologutbildad vara med under utredningen. Sexologer är ofta väldigt kunniga inom sexualitet och kan hjälpa till att sätta ord på svårförklarade känslor som pansexualitet eller att vara asexuell.

Andra arbetsplatser för sexologer är organisationer som sysslar med sexualupplysning, såsom RFSU, RFSL eller UMO.

Närliggande titlar till sexolog är till exempel genusvetare och sex-och samlevnadsexpert. I övrigt är sexologens kunskaper värdefulla inom många yrken som innefattar rådgivning och behandling av människor, till exempel:

 • Relationscoach
 • Familjerådgivare
 • Kurator
 • Psykolog
 • Psykoterapeut

Det finns även sexologer som driver egna privata kliniker och arbetar med till exempel terapi och rådgivning.

Hur mycket tjänar en sexolog?

En sexolog tjänar i snitt cirka 43 425 kr. Men detta är en grov förenkling. Låt oss titta närmare på siffrorna.

Eftersom sexolog inte är en skyddad yrkestitel, och utbildade sexologer finns inom många olika yrkesområden, finns det en stor bredd vad gäller sexologens lön. Ett väldigt förenklat sätt att försöka bilda oss en uppskattning är genom att titta på medellönen för några yrken som utbildade sexologer ofta har:

YrkesgruppMedelinkomst
Psykolog 42 200 kr
Kurator 35 600 kr
Forskarassistenter 39 000 kr
Grundutbildade sjuksköterskor38 700 k
AT-läkare 36 000 kr
ST-läkare 50 100 kr
Specialistläkare 79 200 kr
Övrig vård- och omsorgspersonal 26 600 kr
Genomsnitt 43 425 kr
Statistiken är hämtad från SCB den 9 juli 2021.

Det här är otroligt grov beräkning baserad på några potentiella yrken där sexologer kan vara verksamma. Poängen är delvis också att belysa hur stor variation det kan vara mellan yrkena, varför det inte går att på ett konkret sätt säga exakt hur mycket en sexolog tjänar.

Sammanfattning

 • En sexolog är en person utbildad inom sexologi, som är expert på mänsklig sexualitet.
 • Sexolog är ingen skyddad titel och vanligtvis har den utbildade sexologen en annan yrkestitel där de möter patienter eller personer i behov av vård, rådgivning eller stöd kring sexualitet.
 • Du kan utbilda dig till sexolog genom att först ta en grundexamen inom något människobehandlande område.

Brukar du knipträna? Det kan göra under för ditt välmående och för ditt sexliv! Här är våra tips på bästa hjälpmedlen för knipträning!

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg