Tittar tjejer på porr? Kvinnor och konsumtion av pornografi


Internet kryllar av pornografiska videos och det går inte förneka att det är oerhört populärt världen över. Men brukar tjejer titta på porr, eller är det främst något som männen sysslar med? Den frågan ska vi undersöka på djupet, utifrån tillgänglig statistik och data.

Undersökningar kring kvinnors vanor kring pornografi

Hur stor andel svenska kvinnor tittar på porr?

Det är tveklöst så att fler män än kvinnor tittar på porr. I en stor svensk studie av Folkhälsomyndigheten från 2017 finns en del intressant data när det gäller porrtittande.

Där kan vi se att cirka 32 procent av de svenska kvinnorna tittar på porr. Det kan jämföras med männens 72 procent.

I studien frågade man också personerna hur ofta de avsiktligt tittar på pornografi. Bland kvinnorna såg resultatet ut såhär:

  • Tittar aldrig: 68 procent
  • Tittar 1 gång i månaden eller mer sällan: 19 procent
  • Tittar 2–3 gånger i månaden: 5 procent
  • Tittar 3–5 gånger i veckan: 1 procent
  • Dagligen eller nästan dagligen: Mindre än 1 procent

Med i undersökningen fanns även svarsmöjligheten ”tittar aldrig men andra i min omgivning tittar” och där angav 5 procent av kvinnorna att det stämde in.

Förutom att undersöka hur många kvinnor totalt som tittar på pornografi, delades personerna även upp i åldersgrupper.

I vilken ålder tittar flest tjejer i Sverige på porr?

I studien ingick tjejer och kvinnor i åldrarna 16–84 år. I stora drag kan man säga att i de yngre åldersgrupperna är det betydligt vanligare att konsumera pornografi.

Såhär ser resultatet ut, grupp för grupp:

Kvinnor 16-29 år

Hur ofta tittar du på porr?Antal i procent
Dagligen/nästan dagligen1
3-5 gånger i veckan2
1-2 gånger i veckan7
2-3 gånger i månaden13
1 gång i månaden eller mer sällan25
Tittar aldrig46
Tittar aldrig men personer i min omgivning tittar6

Kvinnor 30-44 år

Hur ofta tittar du på porr?Antal i procent
Dagligen/nästan dagligen0
3-5 gånger i veckan1
1-2 gånger i veckan3
2-3 gånger i månaden7
1 gång i månaden eller mer sällan29
Tittar aldrig56
Tittar aldrig men personer i min omgivning tittar4

Kvinnor 45-64 år

Hur ofta tittar du på porr?Antal i procent
Dagligen/nästan dagligen0
3-5 gånger i veckan0
1-2 gånger i veckan1
2-3 gånger i månaden3
1 gång i månaden eller mer sällan17
Tittar aldrig74
Tittar aldrig men personer i min omgivning tittar5

Kvinnor 65-84 år

Hur ofta tittar du på porr?Antal i procent
Dagligen/nästan dagligen0
3-5 gånger i veckan0
1-2 gånger i veckan0
2-3 gånger i månaden0
1 gång i månaden eller mer sällan3
Tittar aldrig92
Tittar aldrig men personer i min omgivning tittar5

Hur stor andel kvinnor internationellt tittar på porr?

Det finns en del intressant statistik att ta del av globalt, kring internetanvändares konsumtion av pornografi. Den källan med bäst data är den stora porrsajten Pornhub. Det finns även data kring vilken typ av porr som tjejer föredrar.

Statistik från Pornhub

Pornografihemsidan Pornhub gör regelbundna undersökningar där de plockar fram massor av intressanta data kring sina besökare och deras tittarvanor. I deras sammanställning från 2018 kom de fram till att 29 procent av besökarna globalt, var kvinnor.

Nästkommande år i deras sammanställning från 2019 hade det ökat till 32 procent av de globala besökarna som var av kvinnligt kön.

I samtliga länder var det en majoritet män som var inne och tittade, men förhållandena mellan könen varierade en del mellan olika länder. Här är några exempel på mängden kvinnor och män i olika länder:

LandKvinnor (procent)Män (procent)
Filippinerna3862
Sverige3070
Nederländerna2872
Ryssland2773
Japan2575
Tyskland2476

Utifrån denna data kan vi åtminstone bekräfta att det stämmer hyfsat väl överens för Sveriges del, när vi jämför med Folkhälsomyndighetens rapport.

Pornhub är en av världens mest besökta hemsidor och har tillgång till mycket statistik, men det är värt att poängtera att de inte utför vetenskapliga undersökningar eller granskas av någon extern part. Det kommer givetvis kunna slinka igenom till exempel män som surfar via sin flickväns dator eller smartphone och liknande.

Undersökning i Cosmopolitan

En annan undersökning gjordes av livsstilsmagasinet Cosmopolitan. I en undersökning frågade de 4000 kvinnor och 4000 män om deras vanor och syn på pornografi. De tillfrågade fick ange hur ofta de tittar på porr, och svaren fördelades såhär:

Hur ofta tittar du på porr?Kvinnor (procent)Män (procent)
Dagligen3,832,5
Då och då2556,5
Inte så ofta71,211

Eftersom frågan var ställd utan alternativet ”aldrig”, är det rimligt att anta att en stor del av de som svarade ”inte så ofta” sällan eller aldrig använder pornografi.

Sammanfattning

  • Både kvinnor och män tittar på porr, men fler män tittar och fler män gör det oftare.
  • Ungefär 30 procent av svenska kvinnor tittar på porr.
  • Globalt ser siffrorna likartade ut och rör sig omkring 30 procent.
  • Andelen kvinnor som tittar på porr tycks öka över tid, framförallt bland yngre kvinnor.

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg