Vad betyder det att vara omnisexuell?


Nu för tiden är de flesta medvetna om att det finns många olika sätt att beskriva sin sexualitet. Vi tar ständigt steg mot ett mer öppet och inkluderande samhälle, där alla accepteras och respekteras oavsett olikheter inom områden som sexuell läggning.

Trots detta är okunskapen fortfarande stor och vi har en stor gemensam uppgift i att utbilda folk inom dessa områden. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på omnisexualitet. Vad betyder egentligen begreppet och vad innebär det att vara omnisexuell?

Omnisexualitet Vad är det egentligen

Vad är omnisexualitet?

Att vara omnisexuell innebär enkelt sagt att vara attraherad av människor av alla kön. Detta är alltså en multisexuell läggning, där du som omnisexuell är attraherad av mer än ett kön.

Som vi kommer att dyka ned lite djupare på senare i artikeln blandas omnisexualitet ofta ihop med andra multisexuella sexuella läggningar, som exempelvis bisexualitet och pansexualitet. Senare i artikeln kommer vi att dyka djupare ned och förklara mer kring skillnaderna mellan dessa.

Det ska också nämnas att den rena definitionen av omnisexualitet, precis som med andra sexuella läggningar kan upplevas olika från person till person.

Att kategorisera in människor i fack eller kategorier på detta sätt ska därför alltid göras med försiktighet, även om det kan ha sina fördelar när man till exempel ska studera fördomar mot en grupp i samhället i stort.

Varför är det viktigt att känna till olika sexuella läggningar?

En del kanske tänker att det inte spelar så stor roll att man inte har koll. Man resonerar helt enkelt så att, så länge man har koll på sin egen sexualitet och respekterar andra, så händer inget om man inte har full koll på alla begrepp.

Det ligger en viss sanning i att respekten såklart är en av de viktigaste grunderna till ett samhälle, där människor öppet vågar leva ut sin sexualitet och inte känner sig diskriminerade eller förtryckta. Men det är också bra och viktigt att ha koll på de begrepp som omfattar det hela och här kommer några anledningar till varför.

Till att börja med handlar det om att undvika att uttrycka sig felaktigt. Sexualitet kan vara känsligt och att kalla någon som är omnisexuell för exempelvis pansexuell eller bisexuell kan vara sårande. Det tar inte hänsyn till skillnaderna mellan sexualiteterna, som kan vara avgörande för hur en person definierar sig.

Dessutom handlar det om att förstå samhället i stort, och de utmaningar som människor med en normbrytande sexualitet möter i vardagen.

Även om en del av de utmaningar som en homosexuell och en omnisexuell person möter, kan vara samma, så brottas de båda grupperna också med unika fördomar och stämplar från samhället.

Att hålla koll på de olika begreppen kan bättre hjälp dig att förstå detta. På så sätt kan du på ett mer effektivt sätt stå upp mot och motverka fördomar i din vardag.

Vad är skillnaden mellan omnisexualitet och pansexualitet?

Som sagt är det många som blandar ihop omnisexualitet med pansexualitet. Här kommer lite om vad som skiljer dessa två begrepp åt och vad som gör att det krävs två olika ord för dessa två sexuella läggningar.

Infografik med skillnaderna mellan omnisexuell och pansexuell

Enkelt sagt kan man förklara det hela med att den som är pansexuell inte ser kön när det tittar på en människa ur en sexuell synpunkt.

En pansexuell person är helt enkelt inte alls attraherad av människan på grund av dess kön och det spelar ingen roll för om attraktion kommer att uppstå eller inte. Attraktion ligger bortom personens kön.

Omnisexuella ser kön hos den de är attraherade av. Det är något du som omnisexuell lägger märke till, och något som också kan påverka attraktionen.

En omnisexuell kan fortfarande bli attraherad av alla kön och lägger inte så stor vikt vid kön hos den man upplever en romantisk attraktion för.

Pansexuella ser alltså bortom kön, medan omnisexuella lägger märke till kön. Både dessa grupper kan dock bli attraherade av människor av alla kön.

Vad är skillnaden mellan multisexualitet och omnisexualitet?

Ett annat begrepp som folk ofta hör när man pratar om omnisexualitet är multisexualitet och det är inte helt ovanligt att man blandar ihop dessa begrepp. Men det finns viktiga skillnader och saker man kan tänka på för att inte blanda ihop de två.

Det är helt enkelt så att multisexualitet är ett samlingsnamn för flera olika sexualiteter, där du är attraherad av mer än ett kön. Både bisexualitet och pansexualitet hör till denna grupp av sexualiteter, men även omnisexualitet.

Du är alltså multisexuell om du är omnisexuell, men du är också multisexuell om du till exempel är bisexuell eller pansexuell. Att kalla alla multisexuella för omnisexuella är därför fel.

Vilka myter och missuppfattningar finns om omnisexualitet?

Det är vanligt att det uppstår myter och olika missuppfattningar kring sexuella läggningar såsom omnisexualitet. Detta kan vara svårt att hantera som omnisexuell och som anhörig, eller bara medborgare i samhället är det bra att ha koll på vilka fördomar och missuppfattningar som finns för att kunna slå hål på dem.

Till att börja med är det inte helt lätt att lära sig mer om omnisexualitet. Detta beror dels på att det inte finns speciellt mycket litteratur på området och det här innebär problem på många sätt.

Bland annat bidrar det till att den som är omnisexuell kan ha svårt att förstå sin sexualitet och “passa in” på det spektrum av olika sexualiteter som vi ofta målar upp.

Eftersom det inte finns så mycket skrivet om denna sexualitet är det lätt hänt att personer känner sig vilsna eller annorlunda, eftersom de inte känner igen sig i någon av de sexualiteter som finns beskrivna och diskuteras mer frekvent.

Detta är också ett problem eftersom det öppnar upp för att människor kategoriserar in andra människor på ett felaktigt sätt, när det kommer till sexualitet.

Att bli antagen för att vara bisexuell till exempel, för den som är omnisexuell, kan vara sårande och en jobbig upplevelse för den som bli utsatt.

En fördom som finns om omnisexuella är att de, eftersom de är attraherade av flera kön, inte kan leva med en enskild partner. Detta är såklart inte sant, även om det naturligtvis precis som inom andra sexualiteter, finns de som hellre lever i polyamorösa förhållanden.

Denna fördom kan bland annat leda till att det blir svårare att hitta en potentiell partner för den som är omnisexuell. Om du antas vara inkapabel till att ha en monogam relation, fast så inte är fallet, blir det svårare att hitta en partner bland de som är på jakt efter ett monogamt förhållande.

Det kan också vara ett problem för den som kommer ut som omnisexuell och redan är i ett förhållande. Om partnern bär på dessa fördomar kan det leda till saker som ogrundade misstankar om otrohet och det kan bidra till att det blir svårare att komma ut som omnisexuell.

Hur berättar jag för min partner att jag är omnisexuell?

Om du är omnisexuell, men inte berättat för din partner kan det för en del vara svårt att ta steget. Som vi varit inne på ovan kan bland annat saker som fördomar om att omnnisexuella inte kan vara monogama, bidra till att man är orolig för hur ens partner ska reagera.

Det absolut bästa sättet att slå hål på fördomar är som de flesta vet, genom kunskap. Att på olika sätt tillsammans med din partner utbilda er om vad olika sexualiteter innebär, och ta upp och punktera de fördomar som finns, kommer det hela att bli lite lättare.

En annan sak att ta med sig, är att vi ofta målar upp människors potentiella reaktioner kring saker som dessa och en hel del annat, värre än vad de kommer att vara. Det är inte ovanligt att de vi har runt oss är mycket mer öppna och respektfulla än vi trodde att de skulle vara.

Till sist är det också viktigt att säga att en själv inte ska känna någon press att vara öppen med sin sexualitet för någon annans skull. Det får ta den tid det tar och det finns ingen anledning till att vara stressad över det. Även om det givetvis kan vara skönt att ha någon att bolla frågor som rör sexuell läggning och sexualitet med.

Vi hoppas att denna artikel varit till nytta och att du lärt dig lite mer om omnisexualitet. Kom ihåg att det endast är kunskap som kan slå hål på fördomarna och ju mer vi lär oss om olika sexuella läggningar, desto bättre kommer vi att bli på att vara öppna, respektfulla och toleranta mot de runt omkring oss.

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg